Aktualita

TIB Co už znám a umím?

Od 18.6.2024 se ve třídě Sluníček budeme věnovat tématu Co ž znám a umím? Završíme tím náš školní rok, ve kterém jsme poznávali svět kolem nás, trénovali spoustu schopností a dovedností a učili se být samostatní. Budeme se věnovat sebereflexi, budeme oceňovat sebe i ostatní za to, co nám už jde dobře i zamýšlet se nad tím, na čem ještě zapracovat. K tomu dobře poslouží i naše portfolio, ve kterém máme spoustu výtvorů a dokladů, jak se nám tento rok dařilo. Poslední dva týdny si ještě užijeme krásné chvíle se všemi kamarády i paními učitelkami. Budeme diskutovat nad otázkami:

  • Co už dokážu udělat sám?
  • Co už umím lépe, v čem jsem se zlepšil?
  • Co všechno jsme se v MŠ naučili?
  • Na co se těším do školy? 
  • Co jsem nejraději dělal v MŠ?
  • Co se mi líbilo v MŠ?