Aktualita

TIB Co sklízíme na podzim?

Ve třídě Sluníček jsme se od 29. září věnovali tématu Co sklízíme na podzim? Děti se zapojily při plánování činností, diskutovali jsme o znacích podzimu, všímali jsme si, jaké plody dozrávají na školní zahradě i v okolí MŠ. Z pobytu venku i z domu jsme do třídy nosili kaštany, oříšky, šípky, jablíčka, brambory, mrkve a další plody, které jsme zkoumali, využívali při hrách a hlavně při tvoření. Děti se naučily básničku s pohybem a písničky s hudebně pohybovou hrou o veverce Čiperce. Některé z činností si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.