Aktualita

TIB - Chráním své zdraví

Od 23. 11. 2020 jsme si s dětmi povídali o důležitosti péče o vlastní zdraví, dodržování základních hygienických pravidel a zdravém životním stylu. Děti si vyzkoušely důležitost pohybu pro tělo a naučily se o lidském těle krásné básničky. Zamýšleli jsme se s dětmi nad důležitostí ústní hygieny, jak se chovat při nemoci a jak vlastní zdraví chránit. Také jsme společně znázorňovali co našemu zdraví škodí a co prospívá. Dále nás 1. 12. 2020 navštívil Mikuláš, v rámci představení Tetiny. Děti si představení užily s nadšením, jen ten čert nekteré děti trošku potrápil, ale pěknou písničkou ho přesvědčily, že do pekla nikdo z naší MŠ nepatří.