Aktualita

Provoz školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 12.4. se naše mateřská škola otevírá pro děti, pro které je vzdělávání v MŠ povinné a pro děti rodičů vybraných profesí (Mimořádné opatření MZd) na základě přihlášení a potvrzení zaměstnavatele.

  • Vzdělávání se mohou zůčastnit pouze testované děti.
  • Testování je pro děti  2x týdně povinné, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek budou při příchodu testu podrobeny všechny příchozí děti a to tak, že rodič obdrží testovací sadu neinvazivních antigeních testů a  na k tomu určeném místě testování dle pokynů u svého dítěte zrealizuje a následně  vyčká na výsledky testů. Počítej s přibližně s 30 minutami zdržení.
Omezení pohybu osob v MŠ:
Zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba vstupuje s dítětem pouze do místnosti vyhrazené k testování, a to pouze na dobu provedení antigenního testu. Po zjištění negativiního výsledku testu přebírá za dítě zodpovědnost škola.

Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice