Aktualita

Příprava na testování

Před prvním testováním je užitečné se seznámit s průběhem testu, jak bude testování konkrétně probíhat.
Důležité je dítě na testování citlivě připravit, popovídat si, co ho čeká a proč ...
Testy, které škola od MŠMT obdržela: Singclean

Instruktážní video testování ve škole Singclean testy: https://youtu.be/BmDnd140UH4
Instruktážní leták k testování Singclean testy: instruktážní leták – Singclean testy
Testování a přehled návazných postupů: https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

Mimořádné opatření k testování dětí ve školách: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf