Aktualita

Newsletter ZUŠ v Brně


Newsletter vydává projektový tým MAP Brno ve spolupráci s vedením statutárního města Brna. Jeho obsahem jsou informace pro rodiče i širokou veřejnost k základnímu uměleckému vzdělávání a k zápisu do základních uměleckých škol na území města Brna.