Aktualita

KARNEVAL VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Milí rodiče,
ve čtvrtek 18. února proběhne v naší třídě Karneval pro Sluníčka.
Během dopoledne si děti užijí tanec, pohádkové hry a soutěže.
Prosíme, připravte dětem na tento den masku nebo kostým :-)