Aktualita

Informace o omezení provozu školy od pondělí 12. 10. 2020 a jeho důvodech

Vážení rodiče,

Na základě aktuálních informací od zaměstnanců školy Vám sděluji, že u dvou učitelek se objevily příznaky infekčního onemocnění (podezření na covid-19) a další učitelka je v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Z těchto důvodů žádám rodiče:

  • aby zvážili nutnost pobytu, účasti na vzdělávání svého dítěte v mateřské škole
  • prosíme rodiče, pokud je to možné, aby své dítě vyzvedávali z MŠ po obědě

V pondělí 12. 10. 2020 bude zajištěn provoz dopoledne ve všech třídách, odpoledne bude provoz omezen na jednu třídu. Spoléháme na spolupráci těch rodičů, kteří mají možnost si vyzvednout dítě po obědě.

Od úterý 13. 10. 2020 předpokládáme omezení provozu již dopoledne na 2 třídy, odpoledne bude v provozu jedna třída.

Další postup: Očekáváme výsledky testů na covid-19, v případě pozitivních testů následně zprávu krajské hygienické stanice ve věci epidemiologického šetření a rozhodnutí o protiepidemických opatřeních. O výsledcích Vás budeme bezprostředně informovat.

Děkuji za  pochopení

Hana Schenková, ředitelka školy