Aktualita

Distanční výuka ve třídě Koťátek

Od 1. 3. 2021 přešlo vzdělávání předškolních dětí na distanční podobu. Proto rodičům pravidelně zasíláme různé materiály a náměty na činnosti s dětmi formou emailů. Snažíme se pro rodiče vypracovávat materiály pro práci s dětmi, které jsou rozmanité a děti rozvíjí v co nejvíce oblastech. 
Jako formu zpětné vazby o pokrocích a práci dětí jsme s rodiči domluveni, že společně s dětmi si vytvoří "Knihu aktivit", kterou si děti po návratu do MŠ přinesou s sebou. S kamarády si o vlastních výtvorech a zážitcích při jejich výrobě potom děti budou povídat. Už se na tyto "Knihy aktivit" moc těšíme. 

Jako první jsme se věnovali tématu - Jak je to se zvířátky v zimě?
V tomto období jsme se zaměřili na lesní zvířátka, jejich mláďátka a péči o ně. S rodiči si děti povídaly o zimním spánku zvířat, zásobách, které si dělají na zimu a také jak jim můžeme pomoci v zimě se zásobami my, lidé. Co jim můžeme třeba do lesa přinést a co jim škodí. Děti si mohly poslechnout pohádku o Nenasytném vrabci a následně si o ní s rodiči popovídat. Také mohly vyrobit krmítko pro ptáčky na vlastním balkoně, zahradě, nebo před domem. 

Podívali jsme se také na téma - Poznáš, jak se cítíš?
Děti se měly možnost zahrát hru na poznávání a pojmenovávání vlastních pocitů a nálady. Poté si mohly s rodiči vyrobit vlastní Náladoměr a vyrobit něco pěkného maminkám k MDŽ. 

Jako další jsme zkoumali - Jaké tvary můžeme vidět kolem nás?
Děti se mohly naučit básničku Domeček a rozhlédnout se kolem sebe, hledat a pojmenovávat různé tvary věcí kolem nás. Písnička Geometrické tvary jim snad napomohla v přesnějším pojmenovávání tvarů věcí. Děti si měly možnost zopakovat i barvy a pokud mají doma stavebnice, zahrát si na stavitele a postavit nějakou pěknou stavbu. Součástí byly i náměty na výtvarné aktivity. 

Dalším tématem byl příchod jara - Jaro už se hlásí?
Dětem jsme daly náměty na činnosti přibližující základní znaky jara. Kde všude je mohly vidět a na procházce s rodiči  měli vše pozorovat v přírodě. Také si měly zopakovat, která roční období vlastně máme a která znají. Vše doplňovalo barevné čtení a písnička Petrklíč. 
Vše se nám prolínalo i s tématem - Obarvíme si Velikonoce?
Děti se prostřednictvím zaslaných materiálů dozvídají o zvycích a tradicím, které se váží k oslavám Velikonoc. Dětem byla také zadána "Velikonoční výzva" o ozdobení prostor před MŠ - vajíčka nám prostor nádherně obarvila a ozdobila. Děkujeme   :)

Dále prohlubujeme u dětí znalosti jarních květin v tématu - Barví nám kytičky jaro?
Děti si mohou přečíst příběh o Sněženkové víle a zopakovat si jaké jarní květiny znají a kde je mohou najít. Vše doplňuje "Jarní hra", při které si děti zopakují různé znalosti a dovednosti a přitom se i dobře pobaví. Vše je opět doplněno výtvarnými inspiracemi na tvoření různých květin pro děti. 

Doufáme, že inspirace na aktivity s dětmi jsou pro Vás přínosné a děti baví. Děkujeme také za průběžné fotografie aktivit dětí, které nám do mailu posíláte. 
My se na Vás i děti moc těšíme a snad se již brzy všichni setkáme, p. uč. z Koťátek