Aktualita

Distanční výuka ve Sluníčkách

Od 1. března přešla výuka našich předškoláků do distanční formy. Co 14 dní od nás rodiče obdrží e-mail s úkoly a náměty na činnosti doma i venku na různá témata. Snažíme se vymýšlet pestré úkoly, které rozvíjejí co nejvíce oblastí, zapojují děti do běžných aktivit v domácnosti a hlavně, aby to děti (i rodiče) bavilo! :-)
Věnovali jsme se pohádkám - děti si prohlížely a četly knihy, kreslily ilustrace, vyráběly záložky a skládaly Večerníčkovu čepici, poznávaly pohádkové postavy, trénovaly poznávání počátečních hlásek ve slovech, vyprávěly pohádky a některé si doma i zahrály divadlo.
Od poloviny března jsme měli téma Jak se jaro probouzí? Děti si všímaly změn v přírodě a hrály si na detektivy hledající jarní symboly, poznávaly jarní kytičky a pěstovaly řeřichu, některé i další bylinky a obilíčko. Mohly se protáhnout při jarním cvičení, zazpívat si a rytmizovat písničky o jaru a vyrobit si skládané tulipány.
Nyní se věnujeme Velikonocům - zvykům, tradicím i pověrám. Děti se učí básničky, zdobí kraslice, pomáhají s velikonočními přípravami a doufáme, že se pocvičí i ve vázání mašliček :-) Na každý den z Pašijového týdne mají děti připravené krátké přiblížení lidových i církevních zvyků a jednoduchou aktivitu.
Rodiče nám průběžně posílají zprávy a fotografie a poskytují nám zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům.
Snad se budeme moct brzy setkat i v naší Sluníčkové třídě, už nám všichni moc chybíte!
Vaše paní učitelky